Yayınlarımız


Yazar Tanıma

 

Levent, V.E., Diri, B., “Türkçe Dokümanlarda Yapay Sinir Ağları ile Yazar Tanıma”, Akademik Bilişim 2014, Mersin Üniversitesi, Mersin, 2014 PDF

Yasdi, M., Diri, B., “Soyut Özellik Çıkarımı İle Yazar Tanıma”, IEEE 20. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SIU 2012, Fethiye, Türkiye, 2012 PDF

 

Z.Kaban, B.Diri, “Yapay Bağışıklık Sistemleri ile Türkçe Metinlerde Tür ve Yazar Tanıma", 16. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, SIU 2008, Aydın, Türkiye, 2008 PDF

 

Türkoğlu, F., Diri, B., Amasyalı, M.F.,  “Author Attribution of Turkish Texts by Feature Mining”, Third International Conference on Intelligent Computing, ICIC 2007, Qingdao, China, LNCS Volume 4681/2007 Springer, 2007 PDF
 

Amasyalı, M.F, B.Diri, “Automatic Turkish Text Categorization in Terms of Author, Genre and Gender”, 11th International Conference on Applications of Natural Language to Information Systems-NLDB2006, Austria, LNCS Volume 3999, Springer, 2006 PDF
 

Türkoğlu, F., Diri, B., Amasyalı, M.F., “Farklı Özellik Vektörleri ile Türkçe Dokümanların Yazarlarının Belirlenmesi”, 15th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Network, TAINN-2006, Muğla, Türkiye, 2006 PDF 

 

Amasyalı, M.F., Diri, B., “Identifying the Poets of the Anonymous Poem”, International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, TAINN, Çanakkale, Türkiye, 2003 PDF 

 

Diri, B., Amasyalı, M. F., “Automatic Authorship Attribution in Turkish Language”, 13th International Conference on Artificial Neural Network and 10th International Conference on Neural Information Processing, ICANN/ICONIP 2003, İstanbul, Turkey, 2003 PDF 

   

Semantik

 

Şahin, G., Amasyalı, M.F., “Iterative Information Extraction from Large Text Collections”, “Geniş Metin Koleksiyonlarından İteratif Bilgi Çıkarımı”, EMO Bilimsel Dergi, Cilt 4, Sayı 7, 13-20, 2014, PDF 


Özcan, S., Amasyalı, M.F., "Turkish Commonsense Database (CSDB) and CSOYUN (A Game with a Purpose)", Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, Year: 2014, Volume: 32, Issue: 2, (JUN 2014), pp:116-127, PDF


Aygül, M., Karaalioğlu, G., Amasyalı, M.F., “Koşullu Rastgele Alanlarla Basit Cümlelerin Öğelerine Ayrılması”, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Cilt no: 32 Sayı: 1 Sayfa: 23-30, 2014, PDF


 

Yener, Y., Kaplan, S.S., Amasyalı, M.F.,, “Nonobot: Hayat Bilgisi Toplama Amaçlı Oyun”, Akademik Bilişim, 2014, Mersin, Türkiye PDF 

 

Girgin, C., Diri, B., “Şartlı Rastgele Alanlar ile Türkçe Wikipedia Sayfalarından Semantik İlişkilerin Çıkarılması”,IEEE 22. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SIU 2014, Trabzon, (23-25 Nisan), 2014 PDF

 

Yıldız, T., Yıldırım, S., Diri, B., “An Integrated Approach to Automatic Synonym Detection in Turkish Corpus”, 9th International Conference on Natural Language Processing, PolTAL, Springer LNAI proceedings, Warsaw, Poland, (17-19 September), 2014 PDF

 

Yıldız, T., Diri, B., Yıldırım, S., “Analysis of Lexico-syntactic Patterns  for Meronym Extraction  from a Turkish Corpus”, 6th Language & Technology Conference, Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, LTC 2013, Poznan, Poland, PDF 

 

Yıldız, T., Yıldırım, S., Diri, B., “Extraction of Part-Whole Relations from Turkish Corpora”, Computational Linguistics and Intelligent Text Processing, CICLing, Greece, 2013 PDF

Özköse, C., Amasyalı, M.F., “Tümce Öğelerinden Hayat Bilgisi Çıkarımı”, Türkiye Bilişim Vakfı, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, Sayı:06, Aralık 2012, PDF

Temizer, M., Diri, B., “Automatic Subject-Object-Verb Relation Extraction”, International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, INISTA, Trabzon, 2012 PDF

Amasyalı, M.F., Yener, Y., Kaplan, S.S., "Kelime Yörüngeleri"IEEE 20. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SIU 2012, Antalya, Türkiye PDF

 

Amasyalı, M.F., Çetin, M., Akbulut, C., "Metinlerin Anlamsal Uzayda Temsil Yöntemlerinin Sınıflandırma Performansına Etkileri", Akıllı Sistemler ve Uygulamaları, ASYU 2012, Trabzon, Türkiye PDF

 

Yazıcı, E., Amasyalı, M.F., “Kavramlar Arası Anlamsal İlişkilerin Türçe Sözlük Tanımları Kullanılarak Otomatik Olarak Çıkartılması”, EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 1, Syf 1-13, 2011, PDF

Özdemir, C., Amasyalı, M.F., “Hayat Bilgisi Veritabanı Kullanılarak Otomatik Cümle Üretimi”, InetTR 2010, Istanbul, Türkiye
PDF

 

Amasyalı, M.F., İnak, B., Ersen, M.Z., “Türkçe Hayat Bilgisi Veri Tabanının Oluşturulması”, Akademik Bilişim, AB- 2010, Muğla, Türkiye, 2010 PDF
 

Amasyalı, M.F., Beken, A., “Türkçe Kelimelerin Anlamsal Benzerliklerinin Ölçülmesi ve Metin Sınıflandırmada Kullanılması”, IEEE 17. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SIU 2009, Antalya, Türkiye, 2009 PDF

 

Amasyalı, M.F., “Arama Motorları Kullanarak Bulunan Anlamsal Benzerlik Ölçütüne Dayalı Kelime Sınıflandırma”,  IEEE 14th Sinyal İşleme ve İletişim uygulamaları, SIU 2006, Antalya, Türkiye, 2006 PDF 
 

Amasyalı, M.F., “Türkçe Wordnet'in Otomatik Olarak Oluşturulması”, IEEE Sinyal İşleme ve İletişimi Uygulamaları, SIU 2005, Kayseri, Türkiye, 2005 PDF

 

Metin Sınıflandırma / Kümeleme

 

Altınel, B.,Ganiz, M.C., Diri, B., ”A Simple Semantic Kernel Approach for SVM using Higher-Order Paths”, International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, INISTA, Italy, Bari, Alberro, 2014 PDF

 

Altınel, B., Ganiz, M.C., Diri, B., “A Semantic Kernel for Text Classification Based on Iterative Higher-Order Relations Between Words and Documents”, 13th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, ICAISC 2014, Zakopane, Poland, 2014 PDF

 

Altınel, B., Ganiz, M.C., Diri, B., “A Novel Higher-Order Semantic Kernel for Text Classification“,10th International Conference on Electronics Computer and Computation, ICECCO 2013, Ankara, Turkey, 2013 PDF

 

Dural, B., Diri, B., “Türkçe Arama Motoru Kümeleme Sonucu Çalışmaları”, IEEE 21st Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SIU 2013, Kıbrıs, 2013 PDF 

 

Çetin, M., Amasyalı, M.F., "Eğiticili ve Geleneksel Terim Ağırlıklandırma Yöntemleriyle Duygu Analizi", IEEE 21st Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları, SIU 2013, KKTC, 2013 PDF 

 

Biricik, G., Diri, B., Sönmez, C., “Abstract Feature Extraction for Text Classification”, Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science, Vol.20, No.Sup.1, doi:10.3906/elk-1137-1159, 2012 PDF

 

Amasyalı, M.F., Balcı, S., Varlı, E.N., Mete, E., "Türkçe Metinlerin Sınıflandırılmasında Metin Temsil Yöntemlerinin Performans Karşılaştırılması", EMO Bilimsel Dergi, Cilt 2, Sayı 4, Syf. 95-104, 2012 PDF 

 

Cingiz, M. Ö, Diri, B.,"Mikroblog Kullanıcılarının Kategorizasyonu", IEEE 20. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SIU 2012, Fethiye, Türkiye, 2012 PDF 

 

Biricik, G.,“Sınıf Bilgisini Kullanan Boyut İndirgeme Yöntemlerinin Metin Sınıflandırmadaki Etkilerinin Karşılaştırılması”, IEEE 20. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SIU 2012, Fethiye, Türkiye, 2012 PDF

 

Türkmen, İ., Diri, B., Biricik, G., Doğan, R., "Konuşma Dili Kullanılarak Demografik Bilgilerin Sınıflandırılması", IEEE 19. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SIU 2011, Antalya, Türkiye, 2011 PDF 

 

Doğan, S., Diri, B., "Türkçe Dokümanlar için N-Gram Tabanlı Yeni Bir Sınıflandırma: Yazar, Tür ve Cinsiyet", Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, Vol.3, s.11-20, 2010 PDF

 

Amasyalı, M.F., Davletov, F., Torayew, A., Çiftçi, Ü., "text2arff: Türkçe Metinler İçin Özellik Çıkarım Yazılımı", IEEE 18. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SIU 2010, Diyarbakır, Türkiye, 2010 PDF 

 

Biricik, G., Diri, B., “Impact of a New Attribute Extraction Algorithm on Web Page Classification”, 5th International Conference on Data Mining, Las Vegas, Nevada, ABD, 2009 PDF

 

Biricik, G., Diri, B., Sönmez, A.C.S., “A New Method For Attribute Extraction with Application on Text Classification”, ICSCCW - 2009 Fifth International Conference on Soft Computing, Computing with Words and Perceptions in System Analysis, Decision and Control, Gazimağusa, K.K.T.C., 2009 PDF

 

Yıldız, H.K., Usta, N., Geçtav, M., Diri, B., Amasyalı, M.F., “Metin Sınıflandırmada Yeni Bir Özellik Çıkarım Metodu”, 15. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, SIU 2007, Eskişehir, Türkiye, 2007 PDF 

 

Şeker, Ş.E., Diri, B., “Davranışsal Türkçe Metin Sınıflandırıcı Tasarımı ve Kodlanması”, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, ASYU, İstanbul, Turkey, 2006 PDF

 

Amasyalı, M.F., Yıldırım, T., "Otomatik Haber Metinleri Sınıflandırma”, 13.Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, SIU 2004, Kuşadası, Türkiye, 2004 PDF 

 

Soru Cevaplama

 

Agan, C., Diri, B., “Aritmetik Bir Problemi Anlama ve Çözme: APAÇ”, Akıllı Sistemler ve Yenilikler Uygulamaları, ASYU 2012, Trabzon, Türkiye, 2012 PDF

 

Topçu, S., Şen, C., Amasyalı, M.F., "Türkçe Sohbet Robotu", Akıllı Sistemler ve Uygulamaları, ASYU 2012, Trabzon,Türkiye, 2012 PDF 

 

Amasyalı, M.F., Diri, B., “Bir Soru Cevaplama Sistemi: Baybilmiş”, Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, sayfa:37-51, 2005/1 PDF

 

Yüksel, Ç., Çabuk, H., Mocan, Z., Amasyalı, M.F., Diri, B., "Metin Analizi ve Sorgulama (MAvS)", 11. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, SIU 2003, İstanbul, Türkiye, 2003 PDF

 

Yüksel, Ç., Çabuk, H., Mocan, Z., Amasyalı, M.F., Diri, B., “Text Analyzing and Interrogating”, XII International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, TAINN, Çanakkale, Türkiye, 2003 PDF

 

Metin Özetleme

 

Güran, A., Arslan, S.N., Kılıç, E., Diri, B., “Metin Özetleme için Cümle Seçim Metotları”, IEEE 22.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SIU 2014, Trabzon, 2014 PDF

 

Sami, M.V., Diri, B., “HTML Dokümanların Otomatik Özetlenmesi”, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, ASYU, Kayseri, 2010 PDF

 

Uzundere, E., Dedja, E., Diri, B., Amasyalı, M.F., “Türkçe Haber Metinleri İçin Otomatik Özetleme”, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, ASYU 2008, Isparta, Türkiye, 2008 PDF

 

Metin Sıkıştırma

 

Göksu, H., Diri, B., “Biçimbilime Dayalı Doküman Sıkıştırma”, 18. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, SIU 2010,Diyarbakır, Türkiye, 2010 PDF

 

Göksu, H., Diri, B., “Biçimbilime Dayalı Doküman Sıkıştırma“, DEÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 12, Sayı 3, s. 77-85, 2010 PDF

 

Diri, B., Karslıgil, M.Y., “Design of a Genetic Algorithm for Constructing the Mathematical Model of Frequency Distribution of Words in Turkish Documents”, The 16th International Symposium on Computer and Information Sciences, ISCIS, Antalya, Turkey, 2001

 

Diri, B., Karslıgil, M.Y., "Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması", 9. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, SIU-2001, Gazi Magosa, Kıbrıs, 2001 PDF

 

Diri, B., “A Text Compression System Based on the Morphology of Turkish Language”, 15th Int. Symposium on Computer and Information Sciences, ISCIS, Istanbul, Turkey, 2000

  

Sosyal Ağlar

  

Özger, Z.B., Diri, B., “Sınıflandırma Tabanlı Türkçe Soru Algılama“, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, ASYU, İzmir, 2014 PDF

 

Meral, M., Diri, B., “Twitter Üzerinde Duygu Analizi”, IEEE 22. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SIU 2014, Trabzon, 2014 PDF 

 

Cingiz, M.Ö., Diri, B., “Content Mining of Microblogs”, State of the Art Applications of Social Network Analysis, Lecture Notes in Social Networks,p.359-369, Fazlı Can, Tansel Özyer, Faruk Polat (Eds.), Springer, Print ISBN978-3-319-05911-2, 2014 PDF

 

Özger, B., Diri, B., Girgin, C., “Question Identification on Turkish Tweets”, International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, INISTA, Italy, Bari, Alberro, 2014 PDF

 

Çetin, M., Amasyalı, M.F., “Active Learning for Turkish Sentiment Analysis”, International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, INISTA, Bulgaria, 2013, PDF

 

Kayahan, D., Sergin, A., Diri, B.,“Twitter ile TV Program Reytinglerinin Belirlenmesi”, IEEE 21.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SIU 2013, Kıbrıs, 2013 PDF

 

Cengiz, C., Diri, B., “Türkçe Tweetlerden Soru İfadelerini Bulmak”, IEEE 21. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SIU 2013, Kıbrıs, 2013 PDF

 

Cingiz, M. Ö., Diri, B., “Content Mining of Microblogs”, International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining, FOSINT, Istanbul, Turkey, 2013 PDF

 

Cingiz, M. Ö, Diri, B., “Mikroblog Kullanıcılarının Sınıflandırılması”, IEEE 20. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SIU 2012, Fethiye,Turkey, 2012 PDF 

 

Konuşma İşleme

 

Parlak, C., Diri, B., “Duygu Tanımada Farklı Veri Setleri Arasında Bir Çalışma“, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, ASYU, İzmir, 2014 PDF

 

Parlak, C., Diri, B., "İnsan Sesinden Duygu Çıkarma”, IEEE 21. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SIU 2013, Kıbrıs, 2013 PDF

 

Türkmen, H.İ., Karslıgil, M.E., "Dysphonic Speech Reconstruction: Construction of a Novel System for Effective and Efficent Communication", IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, Volume 29, pp.135-138, 2010 PDF

 

Türkmen, H.İ., Karslıgil, M.E., “Disfonik Konuşmanın Yeniden Yapılandırılarak Normal Konuşma Elde Edilmesi”, IEEE 17.Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, SİU 2009, Antalya, Türkiye, 2009 PDF

 

Türkmen, H.İ., Karslıgil, M.E., “Reconstruction of Dysphonic Speech by MELP”, CIARP 2008, Havana, Küba, 2008 PDF

 
Varlık İsmi Tanıma
 

Özger, B.Z., Diri, B., “Türkçe Dokümanlar İçin Kural Tabanlı Varlık İsmi Tanıma", Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, 2012 PDF

 

Özkaya, S., Diri, B., “Türkçe Metinlerde Şartlı Rastgele Alanlarla Varlık İsmi Tanıma”, IEEE 19.Signal Processing and Communication Applications Conference, SIU 2011, Antalya, Turkey, 2011 PDF

 

Dalkılıç, F.E., Gelişli, S., Diri, B., “Türkçe Kural Tabanlı Varlık İsmi Tanıma”, IEEE 18. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, Diyarbakır, Turkey, 2010 PDF

 
Diğer
 

Yıldız, E.,Tantuğ, A.C., Diri, B., “The Effect of Parallel Corpus Quality vs Size in English-to-Turkish SMT”, 4th International Conference on Computer Science, Engineering and Applications, ICCSEA, Chennai, India, 2014 PDF

 

Kalmaç, H.,Diri, B., “moBraille”, 19. Türkiye’de Internet, inet-tr’14, İzmir, 2014 PDF

 

Yıldız Eray, Tantuğ A.C., Diri, B., “İstatiksel Bilgisayarlı Çeviride Paralel Derlemin Büyüklüğünün ve Kalitesinin Etkileri“, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, ASYU, İzmir, 2014 PDF

 

Özdemir, C., Diri, B., “Web-Ear, an Information Retrieval System that uses Reported Speech Expressions in Turkish“, Int. Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, INISTA, Istanbul, Turkey, 2011 PDF

 

Şeker, Ş.,E., Diri, B., ”Türkçe Metinler için Olay Sıralaması”, Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, Vol.4, s.63-74, 2011 PDF

 

Savaşan, S., Diri, B.,“Türkçe İçeriklerden Otomatik Etiket Bulutu Oluşturma”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sigma Dergisi, Cilt 29, Sayı 2, s. 156-169, 2011 PDF

 

Biricik, G., Dağdaş, S., Diri, B., “A Focused Web Spider Specialized for Turkish Language“,  Int. Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, INISTA, Kayseri, Turkey, 2010 PDF

 

Şeker, Ş.E., Diri, B., “TimeML and Turkish Temporal Logic”, International Conference on ArtificialIntelligence, ICAI'10, USA, 2010 PDF

 

Şeker, Ş.E., Diri, B., “Reichenbachve Allen Zaman Mantığı ile TimeML“, Akademik Bilişim, Muğla, 2010 PDF

 

Dalgıç, F., Ayaz, R., Diri, B., “Web Browser Word Based Translator”, Int. Informatics Congress, BILTEK, Eskisehir, Turkey, 2005 PDF

 

İşler, S., Amasyalı, M.F., Tatlı, E., “Bir Türkçe Metindeki Kelimelerin Cümle İçindeki Durumlarına Bakılarak Eklerine Ayrılması”, Bilişim Zirvesi'01, İstanbul, 2001

 

_LANGUAGE

_TURKISH _ENGLISH

_LOGIN

_LOST_PASSWORD
 
© 2009-... Kemik@ce.yildiz.edu.tr - phpComasy Valid XHTML 1.0 Transitional
powered by phpComasy