Auto DMOZ


Auto DMOZ

 

Mevcut web madencili─či çal─▒┼čmalar─▒ daha çok kullan─▒m madencili─či yönündedir. Web sunucu kay─▒tlar─▒ ve yap─▒ bilgisi kullan─▒larak ki┼čiye özel ürün sayfalar─▒ olu┼čturma, önerilerde bulunma ve bir bak─▒┼čta görülemeyen kullan─▒m bilgilerini bulma çal─▒┼čmalar─▒ yap─▒lm─▒┼čt─▒r. ─░çerik madencili─či çal─▒┼čmalar─▒ belirli bir konuda bilgiyi derleme ve i┼čleme üzerine yo─čunla┼čm─▒┼čt─▒r. Yap─▒ madencili─či ile metin tabanl─▒ arama motorlar─▒ gerçekle┼čtirilmi┼čtir. Anlamsal web madencili─činde s─▒n─▒fland─▒rma ve ontoloji ç─▒kar─▒m─▒ konular─▒na odaklan─▒lm─▒┼čt─▒r. Ancak içerik ve yap─▒ madencili─či tekniklerinin birle┼čtirilerek anlamsal webe katk─▒ sa─članmas─▒ konusundaki çal─▒┼čmalar yetersizdir.

Projenin amac─▒, içerik ve yap─▒ madencili─či tekniklerini birle┼čtirerek, web sayfalar─▒n─▒ s─▒n─▒fland─▒rmakt─▒r. Günümüzde bu s─▒n─▒fland─▒rma i┼člemleri insanlar taraf─▒ndan yap─▒lmaktad─▒r. Ayr─▒ca içerik madencili─či sonuçlar─▒ ile web sayfas─▒n─▒n tan─▒m bilgilerini olu┼čturup DMOZ web ontolojisine eklemek, bu sayede yar─▒ otomatik olarak yap─▒lan ontoloji ç─▒kar─▒m sürecinden insan faktörünü ay─▒racak ┼čekilde yapay zeka etmenlerini kullanmakt─▒r.
 

_LANGUAGE

_TURKISH _ENGLISH

_LOGIN

_LOST_PASSWORD
 
© 2009-... Kemik@ce.yildiz.edu.tr - phpComasy Valid XHTML 1.0 Transitional
powered by phpComasy